Svea hovrätt

Postadress: Box 2290, 103 17 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen, Stockholm
Tel: 08 - 561 670 00

Hovrätten

Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål och tvistemål som redan har behandlats i tingsrätt.

Läs mer om Svea hovrätt.


Till dig som är kallad till rättegång.
Här finns karta, reseinformation m.m.

Länk till informationen.

Aktuellt

2015-01-27
För närvarande är det problem med att ringa till hovrättens växel. Använd er i stället av e-post svea.hovratt@dom.se.

Utländska avgöranden: Handläggningen av mål om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden går den 10 januari 2015 över från Svea hovrätt till tingsrätt. Läs mer här.

Uppmärksammade mål: I hovrätten pågår ett antal mål med många huvudförhandlingsdagar eller som i övrigt är uppmärksammade. Läs mer om det s.k. "assistansmålet" (mål B 5912-14)

 

 

 

 

 

400 år