JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Att arbeta på Svea hovrätt

Som anställd i Svea hovrätt har du ett ansvarfullt arbete och bidrar till att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. Av hovrättens ca 300 medarbetare är ungefär en tredjedel domare som arbetar med att bedöma frågor i olika typer av mål och att lösa tvister. Övriga medarbetare arbetar huvudsakligen med beredningen av målen eller med administration och service inom hovrätten. Hovrätten har även en betydelsefull roll i att utbilda yngre jurister.
Senast ändrad: 2013-12-24