JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställning av domar/beslut

Jag har tagit del av informationen om avgift och anonymitet (i kolumnen till höger) och vill göra en beställning.

 
 
Skicka dom/beslut/handling med:


Senast ändrad: 2017-02-20

Information om avgift och om anonymitet

Svea hovrätt tar ut en avgift för kopior av handlingar enligt avgiftsförordningen (1992:191). Faktura skickas ut separat från Domstolsverket. Om handlingarna skickas med post tillkommer kostnad för porto/postförskott.

Vid kopiering alternativt inskanning är nio sidor kostnadsfritt, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver 2 kronor styck.

För de handingar som finns lagrade elektroniskt e-postas nio handlingar kostnadsfritt. Den tionde handlingen kostar 50 kr och följande handlingar kostar 2 kr styck.

Du som vill vara anonym när du beställer kopia rekommenderas att besöka oss. Då kan du få handlingen direkt och samtidigt betala kontant. Saknar du möjlighet att ta dig till hovrätten kan du som vill vara anonym kontakta oss via telefon. Observera att det krävs ett personligt besök med betalning på plats om du har gjort en omfattande beställning och samtidigt vill vara anonym. Vi har tyvärr inte möjlighet att fakturera en anonym beställare.