JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information om mål B 8032-17, det s.k. Arbogamålet


2017-11-03
Hovrätten har idag avslagit en begäran från en av de tilltalade om att förundersökningen ska kompletteras. Den tilltalade hade begärt att en ny körning skulle göras mellan brottsplatsen och hennes kontor respektive bostad med henne som förare, i syfte att kunna bedöma avståndet i tid. Hovrätten ansåg inte att det fanns några skäl att genomföra en sådan körning.Den 21 augusti i år dömde Västmanlands tingsrätt en kvinna för bl.a. anstiftan till mord och mord till livstids fängelse och en man för mord och försök till mord till 14 års fängelse. Tingsrätten beslutade vidare att mannen skulle utvisas ur riket. Åtalet gällde händelser i Arboga 2015 och 2016. I domen tillerkändes flera målsäganden skadestånd, dock med lägre belopp än vad de begärt.

Tingsrättens dom har överklagats av de båda dömda personerna och av flertalet målsäganden. Kvinnan begär att bli helt frikänd. Mannen begär att hovrätten ska bestämma påföljden till ett kortare fängelsestraff och att han inte ska utvisas. Målsägandena begär att hovrätten ska bifalla deras skadeståndsyrkanden.

Förhandlingen i hovrätten kommer att börja den 7 november med den delen av målet som avser bl.a. anstiftan till mord i Arboga 2015. Förhandlingen inleds med sakframställningar (ca 2 dagar). Därefter kommer videoinspelningar av förhören med målsäganden, den tilltalade och vittnen att spelas upp. Detta är det normala sättet att presentera bevisning i hovrätten och innebär att nya förhör som regel inte sker med personer som redan har hörts i tingsrätten. Vissa förhör spelas upp med endast rättens ledamöter närvarande, s.k. hänvisning(se nedan).

Den 14 december kommer den del av målet som avser mord och försök till mord i Arboga 2016 att påbörjas. Även den delen kommer att inledas med sakframställningar och därefter kommer förhör från tingsrätten att spelas upp. Hovrätten har sedan tidigare beslutat att några av förhörspersonerna i denna del ska kallas hit för nya förhör.

Slutanföranden i målet planeras kunna påbörjas i slutet av januari 2018.

Information om tider för huvudförhandling

Förhandlingen hålls i Svea hovrätts lokaler, Schering Rosenhanes palats, Riddarholmen i Stockholm, med start kl 09.30 varje dag.

Dag 1, 7/11   Sakframställningar och genomgång av skriftlig bevisning

Dag 2, 9/11   Sakframställningar och genomgång av skriftlig bevisning

Dag 3, 14/11   Uppspelning av förhör från tingsrätten med tre målsägande samt förhör med tilltalad

Dag 4, 16/11   Fortsatt uppspelning av förhör med tilltalad

Dag 5, 20/11   Fortsatt uppspelning av förhör med tilltalad, förhör med två vittnen samt förhör med målsägande

Dag 6, 21/11    Reservdag

Dag 7, 27/11    Hela dagen ägnas åt uppspelning av förhör från tingsrätten

Dag 8, 28/11    Hela dagen ägnas åt uppspelning av vittnesförhör från tingsrätten

Dag 9, 1/12    Förmiddagen ägnas åt uppspelning av vittnesförhör vid tingsrätten. Eftermiddag är reservtid    

Dag 10, 4/12   Hela dagen ägnas åt uppspelning av vittnesförhör från tingsrätten (delvis stängda dörrar i tingsrätten)

Dag 11, 7/12   Hela dagen ägnas åt uppspelning av vittnesförhör från tingsrätten (till ca kl 10.00 endast rätten närvarande, s.k. hänvisning)

Dag 12, 8/12   Förmiddagen ägnas åt uppspelning av vittnesförhör från tingsrätten samt sakframställningar. Eftermiddagen endast rätten närvarande, s.k. hänvisning.

Dag 13, 11/12  Reservdag

Dag 14, 14/12  Sakframställningar och genomgång av skriftlig bevisning

Dag 15, 15/12  Sakframställningar och genomgång av skriftlig bevisning

Dag 16, 18/12  Uppspelning av förhör från tingsrätten med två målsägande samt förhör med tilltalad

Dag 17, 20/12  Förmiddagen ägnas åt fortsatt uppspelning av förhör med tilltalad

Dag 18, 9/1  Uppspelning av förhör med tilltalad

Dag 19, 10/1 Fortsatt uppspelning av förhör med tilltalad

Dag 20, 12/1 Förmiddagen ägnas åt uppspelning av förhör med ett vittne. Eftermiddagen är reservtid

Dag 21, 16/1 Dagen inleds med tre nya förhör med vittnen, därefter uppspelning av vittnesförhör från tingsrätten

Dag 22, 17/1 Endast rätten närvarande. Hela dagen ägnas åt uppspelning av vittnesförhör från tingsrätten genom s.k. hänvisning.

Dag 23, 19/1  Hela dagen ägnas åt uppspelning av förhör med en målsägande, flera vittnen samt båda tilltalade

Dag 24, 22/1  Reservdag

Dag 25, 25/1  Personalia och slutanföranden

Dag 26, 26/1  Slutanföranden

Dag 27, 29/1  Slutanföranden

Dag 28, 30/1  Reservdag

Dag 29, 1/2   Reservdag

Dag 30, 5/2  Reservdag

OBS att planeringen kan komma att förändras vid behov. Information om ev. förändringar kommer att lämnas på hovrättens webbplats.
Senast ändrad: 2017-11-03

Kontaktperson praktiska frågor, beställning av handlingar, platsbokning:

Hanna Svedberg
domstolshandläggare
08-561 672 95
hanna.svedberg@dom.se