JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Svea hovrätt

Postadress: Box 2290, 103 17 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen, Stockholm
Tel: 08 - 561 670 00

Hovrätten

Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål och tvistemål som redan har behandlats i tingsrätt.

Läs mer om Svea hovrätt.


Till dig som är kallad till rättegång.
Här finns karta, reseinformation m.m.

Länk till informationen.

Det så kallade terroristbrottmålet (B 5306-15)

Hovrätten har på försvararnas begäran beslutat att skjuta upp huvudförhandlingen. Nya dagar för huvudförhandling är 8, 10 och 11 mars.

De två män som i december förra året dömdes av Göteborgs tingsrätt för terroristbrott till livstids fängelse har överklagat domen till Hovrätten för Västra Sverige. Huvudförhandlingen kommer att hållas i Södertörns tingsrätts säkerhetssal. Rätten kommer att bestå av juristdomare från Svea hovrätt. Hovrätten för Västra Sverige har nämligen ansett sig jäviga att handlägga målet eftersom tingsrättsdomaren numera är chef för hovrätten i Göteborg.

Här finns mer information om målet.