JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Svea hovrätt

Postadress: Box 2290, 103 17 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen, Stockholm
Tel: 08 - 561 670 00

Hovrätten

Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål och tvistemål som redan har behandlats i tingsrätt.

Läs mer om Svea hovrätt.


Till dig som är kallad till rättegång.
Här finns karta, reseinformation m.m.

Länk till informationen.

Aktuellt

Hovrättens brottmålsprojekt fortsätter

En arbetsgrupp bestående av domare, åklagare och advokater har satts ihop för att diskutera och utbyta erfarenheter när det gäller stora och komplicerade brottmål samt se till att handläggningen av sådana mål tas upp i kompetensutvecklingen av domare, åklagare och advokater. Målet är också att genomföra de arbetsmetoder som behandlas i rapporten En skräddarsydd rättegång – och vägen dit.

Ett första möte i arbetsgruppen hölls den 15 mars 2016. Gruppen arbetar utifrån ett från ax till limpa-perspektiv, dvs. börjar med frågor som rör förundersökningen och gärningsbeskrivningen, och övergår sedan till frågor om arbetsmetoder som rör rättegången i tingsrätt och hovrätt. Det första mötet fokuserade på förundersökningen. Nästa möte, den 24 maj i år, kommer att behandla bl.a. åklagarens gärningsbeskrivning och bevisuppgift.


2016-03-31.
Information om mål B 2175-16, målet angående människorov m.m., finns här.

2016-02-22. Försäljningen av begagnade lagböcker startar i dag och pågår till 2016-08-31. Läs mer här.