Ladda ner & beställ

Här kan du ladda ner blanketter och publikationer från Sveriges Domstolar. En del av publikationerna är beställningsbara i tryckt format.

 

Högsta domstolen

Faktabroschyren ger på ett enkelt sätt fakta om Högsta domstolen; bland annat att domstolen är högsta instans för tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt.

Beställ eller ladda ner.

Högsta domstolen

Rättshjälp och taxor 2015

Årligen utkommen broschyr som beskriver rättshjälpslagens bestämmelser om rättshjälp och rådgivning.

Beställ eller ladda ner.  

Rättshjälp och taxor 2015

 

Teknik i förhandlingssalar - För alla som medverkar i en rättegång

Modern teknik gör det enklare för parterna att tydliggöra sina ståndpunkter, illustrera det som sägs och presentera bevisning så att den blir lättare att uppfatta. Möjligheterna till videokonferens underlättar för parter och vittnen och sparar domstolarnas resurser.

Beställ eller ladda ner broschyren.

Teknik i förhandlingssalar - För alla som medverkar i en rättegång

 

 

 

 
Senast ändrad: 2014-12-12
Dela med andra Skriv ut

Söker du efter en dom?

Läs mer om vad som gäller vid utlämnande av domar, beslut och handlingar.  

 


Sök på webbplatsen

Använd gärna sökfunktionen om du letar efter en särskild publikation.  

 


Prenumerera

Du kan prenumerera på vissa av våra publikationer.

Prenumerera

 


Hämta Acrobat Reader

För att använda trycksakerna och blanketterna behöver du ett tilläggsprogram, Acrobat Reader, på din dator. Du kan hämta Acrobat gratis på Adobes webbplats (länken öppnas i nytt fönster).