Avgifter

Ansökningsavgifter

(klicka på respektive länk för ytterligare information)

Mål

 
Ansökan om stämning 450 kr
Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad 450 kr
Gemensam ansökan om vårdnad 450 kr

 

Allmänna domstolsärenden

 
Ansökan i ärenden om bl.a.  
375 kr

Ansökan avseende

 
  • intagande i protokoll för framtida säkerhet
  • verkställbarhetsförklaring enligt lagen (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister

275 kr

750 kr

Konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion

 
Ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion 500 kr
(Avgift utgår inte för ansökan om att sökanden ska försättas i konkurs)  

 

Avgifter för allmänna handlingar

Avgiften för att få ut en handling beror på hur omfattande den är och hur du vill ha den levererad. Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

E-post/DVD
Generellt är det billigast att ta emot handlingar via e-post, vilket i många fall är kostnadsfritt vid beställning av enstaka handlingar. Du kan också få ut handlingar på CD eller DVD. För att få exakta prisuppgifter måste du ta kontakt med aktuell domstol.

Papperskopior  
Papperskopia, 1-9 sidor Gratis
Papperskopia, 10 sidor 50 kronor
Papperskopia, fler än 10 sidor 50 kronor + 2 kronor per sida

Till detta kommer eventuellt porto eller postförskottskostnad.

 
Senast ändrad: 2014-02-21
Dela med andra Skriv ut