Nytt från Europadomstolen

För närvarande ges inte nyhetsbrevet ut eftersom det saknas författare. Domstolsverket har dock ambitionen att nyhetsbrevet snart ska kunna ges ut igen.

Domstolsverket ger ut ett nyhetsbrev rörande den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna. Nyhetsbrevet kommer ut elva gånger per år i elektronisk form.

Syftet med nyhetsbrevet är som framgår av titeln att förmedla uppgifter om nya avgöranden från Europadomstolen. Därutöver redovisas mål som avgjorts i svenska domstolar där Europakonventionen har tillämpats eller omnämnts i den mån uppgifter om sådana mål går att få fram.

Läs om urvalsprinciperna för nyhetsbrevet.

Register (excel-fil, öppnas i nytt fönster) 

Så här använder du registret (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)


Informationsansvarig: Rättsenheten på Domstolsverket

Vid frågor, kontakta Rättsenheten via Domstolsverkets telefonväxel:
036-15 53 00 Prenumeration

Du kan prenumerera på vissa av våra publikationer.

Prenumerera