JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ordlista för Sveriges Domstolar (Glossary for the Courts of Sweden)

Svensk/engelsk och engelsk/svensk
(Swedish/English and English/Swedish)

För stunden är den tryckta upplagan slut men vi är i färd med att trycka upp nya.
Senast ändrad: 2015-05-28

Ordlista engelska