Ordlista för Sveriges Domstolar (Glossary for the Courts of Sweden)

Svensk/engelsk och engelsk/svensk
(Swedish/English and English/Swedish)

Den reviderade versionen från mars 2014 finns ännu enbart i digital form. Den tryckta upplagan är den som reviderades i april 2012.

Beställ

Alla publikationer är kostnadsfria och skickas normalt inom 5 arbetsdagar.
Senast ändrad: 2014-04-01

Ordlista engelska