JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information om hovrättens personuppgiftsbehandling

Svea hovrätt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker hos domstolen. Hovrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

Om du har lämnat eller kommer att lämna uppgifter om dig själv till hovrätten är det viktigt att du tar del av informationen nedan.

Om du har frågor

Om du har frågor om hovrättens personuppgiftsbehandling kan du vända dig till domstolens dataskyddsombud Sven Johannisson, se kontaktuppgifter till höger.


Information till dig som registrerad

Enligt gällande regler om dataskydd har du som registrerad rätt att få information om hovrättens behandling av dina personuppgifter. Information ska också lämnas bl.a. om ändamålen med behandlingen. Personuppgifter kan under vissa förutsättningar på din begäran rättas, kompletteras eller raderas. Behandlingen av uppgifterna kan också begränsas. 

I flikarna till vänster finns olika informationsavsnitt beroende på i vilket sammanhang du har lämnat eller kommer att lämna uppgifter om dig själv till hovrätten.
Senast ändrad: 2019-02-22

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Svea hovrätt

Kontakta Administrativa enheten
svea.administrativaenheten@dom.se

Dataskyddsombud

Kontakta Sven Johannisson,
svea.dataskyddsombud@dom.se