JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information om hovrättens personuppgiftsbehandling

Svea hovrätt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker hos domstolen. Hovrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

Om du har lämnat eller kommer att lämna uppgifter om dig själv till hovrätten är det viktigt att du tar del av informationen nedan.

Om du har frågor

Om du har frågor om hovrättens personuppgiftsbehandling kan du vända dig till domstolens dataskyddsombud Sven Johannisson, se kontaktuppgifter till höger.

Information till dig som registrerad

Enligt gällande regler om dataskydd har du som registrerad rätt att få information om hovrättens behandling av dina personuppgifter. Information ska också lämnas bl.a. om ändamålen med behandlingen. Personuppgifter kan under vissa förutsättningar på din begäran rättas, kompletteras eller raderas. Behandlingen av uppgifterna kan också begränsas. 

I flikarna till vänster finns olika informationsavsnitt beroende på i vilket sammanhang du har lämnat eller kommer att lämna uppgifter om dig själv till hovrätten.    

Du har rätt att klaga till Datainspektionen

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten.

Du kan komma i kontakt med Datainspektionen på e-post datainspektionen@datainspektionen.se, telefon 08-657 61 00 eller postadress Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.   

Dataskyddsombud

Domstolens dataskyddsombud, Sven Johannisson, når du på  svea.dataskyddsombud@dom.se eller 08-561 671 00
Senast ändrad: 2019-05-03

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Svea hovrätt

Kontakta Administrativa enheten
svea.administrativaenheten@dom.se

Dataskyddsombud

Kontakta Sven Johannisson,
svea.dataskyddsombud@dom.se