JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dokument av allmänt intresse

Som remissinstans lämnar Svea hovrätt årligen synpunkter på en stor mängd betänkanden och andra förslag. Dessa remissvar finner du under menyn till vänster.

Under menyn till vänster finner du även dokument av olika slag. Här publiceras exv. egna undersökningar och policydokument som kan vara av allmänt intresse och som är viktiga för verksamheten i Svea hovrätt.
Senast ändrad: 2013-11-21