JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hovrättens brottmålsprojekt

En arbetsgrupp bestående av domare, åklagare och advokater har satts ihop för att diskutera och utbyta erfarenheter när det gäller stora och komplicerade brottmål samt se till att handläggningen av sådana mål tas upp i kompetensutvecklingen av domare, åklagare och advokater. Målet är också att genomföra de arbetsmetoder som behandlas i rapporten En skräddarsydd rättegång – och vägen dit.

Arbetsgruppen sammanträder normalt vid fyra tillfällen per år. Läs slutsatserna från gruppens möten.

2017-04-03
2017-05-30
2017-09-06
2017-10-30
Senast ändrad: 2018-05-11