JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Svea hovrätt

Torsdagen den 23/3 har Svea hovrätts arkiv stängt för besökare
[2017-03-21]   Svea hovrätt
Det går dock bra att mejla till arkivet ( arkivet.svea@dom.se ).  


Beslut om utvisning
[2017-03-08]   Svea hovrätt
Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål där fem Afghanska medborgare utvisas ur Sverige och förbjuds att återvända hit under tio års tid.

Publicering av hyresrättsliga avgöranden
[2017-03-01]   Svea hovrätt
Svea hovrätt är överinstans för ärenden som överklagas från landets samtliga hyresnämnder. Svea hovrätts avgöranden kan inte överklagas. Från och med den 1...

En modernare rättegång – några utvecklingsområden
[2017-02-17]   Svea hovrätt
Vid ett möte den 20 januari enades presidenterna för samtliga hovrätter om riktlinjer för tillämpningen av vissa bestämmelser med anledning av EMR. Syftet är...

Jubileumsseminarier
[2017-02-16]   Svea hovrätt
Idag anordnar Svea hovrätt seminarier vid vilka namnkunniga paneler kommer att diskutera högaktuella frågor om domstolarnas makt och oberoende.

Dom i folkmords-mål
[2017-02-15]   Svea hovrätt
Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål där en svensk medborgare döms till fängelse på livstid för folkmord och grovt folkrättsbrott i Rwanda 1994.

Hallå där, Fredrik Wersäll, president för Svea hovrätt….
[2017-02-13]   Svea hovrätt
…den 16 februari arrangerar Svea hovrätt två seminarier där jurister, politiker och journalister kommer att diskutera frågor om domstolars makt och oberoende...

Internetleverantör åläggs att blockera sina kunders tillgång till vissa s.k. piratsajter
[2017-02-13]   Svea hovrätt
Patent- och marknadsöverdomstolen har i en dom idag ändrat tingsrättens dom och ålagt en internetleverantör att genom tekniska blockeringsåtgärder hindra sin...

Rekrytering av registratorsassistenter - sommarvikariat
[2017-02-06]   Svea hovrätt
Läs annonsen här .Prenumerera på nyheter från Svea hovrätt

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Svea hovrätt.