JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Frikännande dom i mål om spel med pokerrobot

[2016-02-18] Svea hovrätt

Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om spel med s.k. poker-robot på Svenska Spels sajt. Hovrätten har frikänt de tilltalade från åtalet för grovt bedrägeri.

Målet gäller fem personer som tillsammans konstruerat ett datorprogram som på egen hand kan spela poker på nätet, en s.k. pokerrobot eller bot.

Åklagaren hade gjort gällande att de fem personerna gjort sig skyldiga till grovt bedrägeri genom att tillsammans förmå ca 25 000 personer att spela poker mot roboten på Svenska Spels sajt. Enligt åklagaren hade förfarandet inneburit vinning för de tilltalade med 2,5 miljoner kr och motsvarande skada för målsägandena.

Tingsrätten dömde de fem tilltalade för grovt bedrägeri till villkorlig dom. Både åklagaren och de tilltalade överklagade domen.

Hovrätten har nu frikänt de fem tilltalade från åtalet.

Enligt hovrätten har de tilltalade genom vilseledande förmått en stor del av de 25 000 målsägandena att spela poker mot pokerroboten. Det är dock inte bevisat att förfarandet inneburit skada för målsägandena eller vinning för de tilltalade på det sätt som krävs för ansvar för bedrägeri. Hovrätten har beaktat att det är frågan om ett spel där utgången till väsentlig del beror på slumpen. Det är inte bevisat att programvaran varit konstruerad så att den har haft en större förmåga – varit skickligare – än de tilltalade själva när de har spelat utan programvaran. Chanserna till vinst för målsäganden har därför inte varit mindre på grund av att de tilltalade använt programvaran vid spelet.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv arkivet.svea@dom.se,
08 – 561 673 30

Senast ändrad: 2016-02-18

För mer information kontakta:

Anne Kuttenkeuler
hovrättsråd
08-561 672 62

Tillgänglig kl. 11.30-12.30 och kl. 16.30-17.30

Målnummer:

B 680-15