JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten fastställer tingsrättens dom om förverkande av rätten till domännamnen thepiratebay.se och piratebay.se

[2016-05-12] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag fastställt tingsrättens dom om förverkande av rätten till domännamnen thepiratebay.se och piratebay.se.

Liksom tingsrätten bedömer hovrätten att det finns grund för förverkande eftersom domännamnen utgjort hjälpmedel vid brott enligt upphovsrättslagen. Även enligt hovrätten ska förverkande ske hos den man som både tingsrätten och hovrätten bedömt som den reelle innehavaren av domännamnen. Förverkandet innebär att rätten till domännamnen tillfaller staten.

Åklagaren hade också yrkat att rätten till domännamnen skulle förverkas hos Stiftelsen för Internetinfrastruktur. Denna stiftelse är ansvarig administratör i Sverige för toppdomänen .se. Åklagaren framställde detta yrkande för att säkerställa att någon annan inte tilldelas domännamnen om t.ex. staten skulle välja att inte upprätthålla registeringarna genom att begära avregistrering. Hovrätten har bedömt att det saknas förutsättningar för att bifalla detta yrkande mot stiftelsen. Ett huvudsakligt skäl för detta är att stiftelsen endast har en administrativ roll inom domännamnssystemet och således inte har en sådan rätt till domännamnen som kan förverkas. Hovrätten förutsätter samtidigt att frågor rörande stiftelsens möjligheter att avregistrera och upphöra med tilldelning av domännamn övervägs av både stiftelsen och Post- och telestyrelsen i dess egenskap av tillsynsmyndighet.

Senast ändrad: 2016-05-12

För mer information kontakta:

Fredrik Wersäll
Hovrättspresident
070 520 48 21
Nås säkrast mellan kl. 12.00 - 13.15

Ulrika Beergrehn
Hovrättsråd
08- 561 675 21
Är tillgänglig mellan kl. 13.00 - 14.00

Målnummer:

B 5280-15