JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt förbjuder Mars-bolag att i Sverige använda varukännetecknen m och m&m´s för godis och chokladprodukter

[2016-06-08] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i en dom meddelad den 2 juni 2016 vid vite förbjudit Mars Sverige AB och Mars Incorporated (Mars) att i näringsverksamhet i Sverige använda varukännetecknen m och m&m´s för godis och chokladprodukter.

I domen har hovrätten kommit fram till att Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB (Kraft) i januari 2009, när Mars Sverige AB började använda kännetecknen m och m&m´s i Sverige, hade en inarbetad ensamrätt till varukännetecknet m för chokladöverdragna jordnötter.

Hovrätten har bedömt att varukännetecknen m och m&m´s var förväxlingsbara med Krafts varukännetecken m. Hovrätten har fäst särskilt avseende vid att kännetecknen använts för varor av samma slag, att Krafts varukännetecken m och Mars varukännetecken m är i stort sett identiska samt att det finns en framträdande visuell likhet mellan Krafts varukännetecken m och Mars varukännetecken m&m´s. 

Hovrätten har bedömt att Mars Sverige AB gjort sig skyldigt till varumärkesintrång, att Mars Incorporated har medverkat till intrånget och att det därför finns förutsättningar att vid vite förbjuda bolagen att fortsätta med de åtgärder som utgör intrång i Krafts ensamrätt. 

Hovrätten har slutligen kommit fram till att Mars användning  av varukännetecknet M&M´s inte gör intrång i Krafts ensamrätt till varukännetecknet m.

Senast ändrad: 2016-06-08

För mer information kontakta:

Christine Lager
Hovrättslagman
08-561 675 41

Kajsa Bergkvist
Hovrättsråd
08-561 675 14

Målnummer:

T 5406-15