JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Svea hovrätt anordnar jubileumsseminarier

[2017-01-13] Svea hovrätt

Under eftermiddagen den 16 februari 2017 anordnar Svea hovrätt på nytt jubileumsseminarier. Vid seminarierna kommer namnkunniga paneler att diskutera högaktuella frågor om domstolars makt och oberoende under ledning av hovrättspresidenten Fredrik Wersäll.

Syftet med seminarierna är att lyfta fram domstolarnas roll i samhällslivet och stimulera den juridiska debatten. Seminarierna direktsänds i SVT och seniora skribenter kommer att bevaka seminarierna och skriva om dessa i Svensk Juristtidning.

Seminarierna börjar kl. 13.30 och behandlar följande ämnen.

-Var går gränsen för domstolarnas maktutövning?
Panel: justitierådet Anders Eka, domaren i Europadomstolen Pauliine Koskelo, ordföranden i KU, riksdagsledamoten Andreas Norlén, generalsekreteraren i Sveriges advokatsamfund Anne Ramberg och chefredaktören Peter Wolodarski.

-Hur skyddas domstolarnas oberoende i en tid av politisk oro?
Panel: justitierådet Thomas Bull, professor Iain Cameron, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, journalisten Annika Ström Melin och professor Karin Åhman.

Senast ändrad: 2017-01-23