JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt frikänner i ett mål om resa i terrorismsyfte

[2016-12-09] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag fastställt tingsrättens friande dom i ett mål där en man åtalats för att ha rest från Sverige för att begå terroristbrott i Syrien.

En svensk man åtalades i Attunda tingsrätt för att ha rest från Sverige för att begå terroristbrott i Syrien. Åtalet är det första i sitt slag i Sverige enligt en ny lag som kriminaliserar att resa i terrorismsyfte. Mannen greps på en flygplats i Turkiet på väg till Syrien och utlämnades till Sverige. Han förnekade han att han tänkte begå brott i Syrien. Tingsrätten frikände mannen i en dom i juni i år. Åklagaren överklagade domen till hovrätten och yrkade att mannen skulle dömas till fängelse. 

Tingsrätten frikände mannen med hänvisning till att det inte var bevisat vad han skulle göra i Syrien. Enligt hovrätten talar utredningen för att han tänkte söka upp och ansluta sig till Jabhat al-Nusra, en organisation som av både FN och EU betecknas som en terroristorganisation och som bekämpar Bashar al-Assadregimen. Den utredning som lagts fram innebär enligt hovrätten emellertid inte att det är bevisat att mannen hade för avsikt att begå terroristbrott, vilket är en förutsättning för straffansvar. Hovrätten fastställer därför tingsrättens friande dom.   

Senast ändrad: 2016-12-09

För mer information kontakta:

Niklas Wågnert
Hovrättsråd
Tillgänglig per telefon denna dag kl.11.00-11.30
08-561670 27

Målnummer:

B 6344-16