Bild på Domarnämndens entré

Domarnämnden

Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd. Nämnden ska också bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare.

 

Postadress:
Box 2330
103 18 Stockholm

Besöksadress:
Birger Jarls Torg 5

Lediga anställningar

Beställning av Domarnämndens protokoll
Senast ändrad: 2014-10-06
Dela med andra Skriv ut

Kontakta oss

domarnamnden@dom.se

Växel: 08-561 669 50
Fax: 08-24 34 05

Expeditionstid:
Domarnämndens expeditionstid är måndag-fredag kl. 9.00-15.00. Vi svarar dock om möjligt på förfrågningar även andra tider.

OBS! Domarnämndens expeditionstid den 31/10 2014 är kl. 9.00-12.00.

Helene Lövung (kanslichef)
08-561 669 51

Maria Fougelberg
(administratör)
08-561 669 55

Ninna Leijonhufvud
(administratör)
08-561 669 54

Charlotte Appelgren
(föredragande)
08-561 669 52

Anna Juhlin
(föredragande)
08-561 669 53