Domstolsverkets ledning

 

Barbro Thorblad

Barbro Thorblad
Generaldirektör

Ladda ner bild Bilder

Skicka e-post till kontaktperson E-post

 

Karin Nacke

Karin Nacke
Planeringsdirektör

Ladda ner bild Bilder

Skicka e-post till kontaktperson E-post

 

Petra Thor Jonzon
Chef för Avdelningen för HR- och kommunikation

Ladda ner bild Bilder

Skicka e-post till kontaktperson E-post

 

Ann Härelind

Ann Härelind
Chef för Ekonomiavdelningen

Ladda ner bild Bilder

Skicka e-post till kontaktperson E-post

 

Peter Yngve

Peter Yngve
Chef för IT-avdelningen

Skicka e-post till kontaktperson E-post

 

Agneta Kornstrand

Agneta Kornstrand
Chef för Avdelningen för domstolsutveckling

Ladda ner bild Bilder

Skicka e-post till kontaktperson E-post

  

Bild saknas

Anita Kihlström Svensson
Chef för Avdelningen för säkerhet och service

 

Skicka e-post till kontaktperson E-post

 

Lennart Johansson

Lennart Johansson
Chef för Avdelningen för kompetensutveckling och internationella relationer

Skicka e-post till kontaktperson E-post

 

Lars Steerling

Lars Steerling (adjungerad)
Chef för Internrevisionen

 

Skicka e-post till kontaktperson E-post

 
Senast ändrad: 2014-04-10
Dela med andra Skriv ut