Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Tre års fängelse för hämndplaner
[2014-04-17]   Varbergs tingsrätt
Varbergs Tingsrätt har under fyra rättegångsdagar under tiden den 20 mars – 8 april 2014 handlagt ett mål i en av säkerhetssalarna i Göteborgs tingsrätt...

Svea hovrätt söker
[2014-04-17]   Mark- och miljööverdomstolen
en eller flera jurister till avdelning 6, Mark- och Miljööverdomstolen. Läs mer här .

Nya domarutnämningar
[2014-04-17]   Domstolsverket
Regeringen har 2014-04-16

Högsta domstolen meddelar dom i ett revisorsansvarsmål
[2014-04-17]   Högsta domstolen
En revisor hade vid revisionen av ett bolags årsredovisning av oaktsamhet avvikit från god revisionssed i två avseenden. Högsta domstolen har nu prövat om en...

Tio års fängelse för dråp på en 20-årig kvinna i Boden
[2014-04-16]   Hovrätten för Övre Norrland
Hovrätten för Övre Norrland har i dag dömt en 22-årig man från Boden för dråp till tio års fängelse. Han fälls för att han den 4-5 maj 2013 dödade en 20-årig...

Svea hovrätt söker
[2014-04-16]   Mark- och miljööverdomstolen
en eller flera jurister till avdelning 6, Mark- och Miljööverdomstolen. Läs mera här .

Hovrätten meddelar dom i Spårvägenmålet
[2014-04-16]   Hovrätten för Västra Sverige
Hovrätten fastställer i stora delar tingsrättens dom i det s.k. Spårvägenmålet, som rör bl.a. ett flertal grova bedrägerier riktade mot Göteborgs Spårvägar o...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.