2008

Miljödomstolen har idag avslagit Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd till kalkbrytning i Bunge på Gotland
[2008-12-19]   Nacka tingsrätt
Miljödomstolen har idag meddelat dom i målet som gäller Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täkt av kalksten på fastigheten Gotland...

Trond Sefastsson döms för mutbrott och bokföringsbrott till villkorlig dom och dagsböter
[2008-12-04]   Stockholms tingsrätt - Avdelning 6
Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i det mål där journalisten och juristen Trond Sefastsson stått åtalad för grovt mutbrott i två fall.

Svea hovrätt håller huvudförhandling i det s.k. Arbogamålet (B 8390-08, avd. 8)
[2008-11-26]   Svea hovrätt
Information om tider för huvudförhandling

Hovrätten över Skåne och Blekinge har funnit den åtalade mannen i det s.k. Rödebymålet skyldig till dråp och grov misshandel men mannen ska vara fri från påföljd.
[2008-11-20]   Hovrätten över Skåne och Blekinge
Hovrätten över Skåne och Blekinge har i dom denna dag funnit den åtalade mannen i det s.k. Rödebymålet skyldig till dråp och grov misshandel. Hovrätten har...

Enig hovrätt ändrar tingsrättens friande dom mot två läkare vid ett sjukhus genom att döma dem för mutbrott men fastställer tingsrättens friande dom mot övriga åtalade.
[2008-11-19]   Göta hovrätt
År 2003 genomförde anställda vid en vårdenhet på ett sjukhus i Jönköping en personalresa till Prag. Delar av kostnaden för resan betalades av läkemedels- och...

Stor reformering av svensk domstolsprocess - den 1 november träder "En modernare rättegång" i kraft
[2008-10-29]   Domstolsverket
Den 1 november 2008 träder reformen "En modernare rättegång" i kraft i allmänna domstolar i hela landet. Med bland annat videodokumenterade förhör och...

Fängelse på livstid i Arbogamålet
[2008-10-14]   Västmanlands tingsrätt
Christine Schürrer döms för mord och försök till mord i enlighet med åtalet till fängelse på livstid.

1 2 3 4 > »