Hjälp oss förenkla ditt liv som journalist

Kan du tänka dig att delta i en referensgrupp för att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och vårt pressrum?

En väl fungerande webbplats och ett pressrum med relevant innehåll tror vi underlättar jobbet för dig som journalist. För att kunna utveckla det behöver vi får veta vad du tycker och hur vi kan hjälpa dig i ditt uppdrag.

Gör din anmälan här

Under en begränsad tid, kommer du att få svara på några frågor om vår webbplats och pressrummet. Givetvis är du välkommen med spontana åsikter när det passar dig. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande. De svar och synpunkter vi får kommer vi att ha nytta av i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Har du en spontan fråga eller åsikt är du välkommen med den redan nu.

Anmälan till referensgrupp 


Frågor om referensgruppen?

Har du några frågor kring arbetet med referensgruppen får du gärna kontakta oss. 

Du når Sverige Domstolars presstjänst på telefonnummer 0706-45 63 00.