Rättshjälpsmyndigheten

Rättshjälpsmyndigheten är en rikstäckande myndighet som fattar beslut i frågor rörande rättshjälp.

Myndighetens uppgift är att verkställa en domstols beslut i rättshjälpsfrågor och att fatta beslut om rättshjälp i ärenden som inte handläggs vid domstol. Rättshjälpsmyndigheten fungerar också som kravmyndighet i frågor om återbetalning av kostnader i brottmål och av statens rättshjälpskostnader.

Rättshjälpsmyndigheten finns i Sundsvall.




Senast ändrad: 2013-08-13
Dela med andra Skriv ut

Mer om rättshjälp

Läs mer på Rättshjälpsmyndighetens webbplats (länken öppnas i nytt fönster).