JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt har beviljat resning i ytterligare ett mål rörande Sture Bergwall (Thomas Quick) mål nr Ö 3293-10

[2010-09-24] Svea hovrätt

Sture Bergwall, som då hette Thomas Quick, dömdes 1998 av Hedemora tingsrätt för mord på en norsk flicka. Sture Bergwall hade erkänt gärningen och domen grundades i allt väsentligt på Sture Bergwalls uppgifter. Det saknades helt stödbevisning i form av vittnesiakttagelser eller teknisk bevisning som kunde binda honom till brottet. Det hade inte heller genom utredningen i övrigt varit möjligt att fastslå vad som hänt målsäganden. Påföljden bestämdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Sture Bergwall har ansökt om resning och anfört att han har återtagit sitt erkännande och att det framkommit nya omständigheter och bevis som inte förebringats tidigare och att deras förebringande sannolikt skulle ha lett till att han hade frikänts från ansvar. Åklagaren har anfört att han inte motsätter sig att ansvarsfrågan prövas på nytt.

Svea hovrätt har i sitt beslut funnit att vad som framkommit i resningsärendet sett i ljuset av det bevisläge som förelåg i målet är ägnat att väcka tvivel om Sture Bergwalls skuld till det brott som han dömts för. Med hänsyn också till att Sture Bergwall dömts för ett mycket allvarligt brott har hovrätten funnit att det föreligger synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om ansvar för brottet. Hovrätten har därför beviljat den sökta resningen. Målet ska nu tas upp på nytt av Falu tingsrätt.Senast ändrad: 2010-09-23

För mer information kontakta:

Jennie Dackmar
Tf. hovrättsassessor
08-561 673 11

Joakim Zetterstedt
Hovrättsråd
08-561 673 25

För beställning av domen:
Svea hovrätts arkiv
08-561 673 30