JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Ingen ändring i målet om stölden från mannen på tunnelbanespåret (B 9713-12)

[2012-12-21] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i målet mot den 28-åring som stal från en man som hade fallit ned på ett tunnelbanespår. I hovrätten begärde åklagaren att 28-åringen skulle dömas till tre och ett halvt års fängelse i stället för det fängelsestraff på ett och ett halvt år som tingsrätten dömt ut. Den som hade utsatts för brottet (målsäganden) begärde också ytterligare skadestånd för den kränkning som han menade att brottet utgjorde.

I september i år stal en 28-årig man bl.a. en mobiltelefon och en halskedja från en berusad person som hade ramlat ned på ett tunnelbanespår. Efter stölden lämnades personen kvar på spåret och blev en stund senare överkörd och allvarligt skadad av ett tunnelbanetåg.

Tingsrätten dömde 28-åringen för grov stöld till fängelse i ett och ett halvt år för detta brott och ytterligare en grov stöld. Tingsrätten bestämde också att 28-åringen skulle betala skadestånd för kränkning till målsäganden med 5 000 kr.

I hovrätten yrkade åklagaren att 28-åringen skulle dömas till tre och ett halvt års fängelse för de båda grova stölderna. Dessutom begärde målsäganden att skadeståndet för kränkning skulle höjas till 10 000 kr. 28-åringen ansåg för sin del att något skadestånd för kränkning överhuvudtaget inte skulle dömas ut eftersom stöldbrott enligt hans mening inte kan grunda någon rätt till ersättning för kränkning.

I sin dom kommer även hovrätten fram till att 28-åringen ska dömas för grov stöld i två fall och att straffet ska bestämmas till ett och ett halvt års fängelse. Vidare gör hovrätten bedömningen att stöldbrottet mot den man som låg på tunnelbanespåret innefattar ett moment av ofredande som på ett allvarligt sätt kränker målsägandens personliga integritet och att denne därför har rätt till ersättning för kränkning. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att ersättningsbeloppet bör bestämmas till 5 000 kr.

Hovrätten kommer alltså sammanfattningsvis fram till att tingsrättens dom inte ska ändras.

Senast ändrad: 2012-12-21

För mer information kontakta:

Jan Öhman
Hovrättslagman
08-561 669 70

Nils Sjöblom
Tf. hovrättsassessor
08-561 669 94

För beställning av domen:
Svea hovrätts arkiv
08-561 673 30
arkivet.svea@dom.se