Upphandling

Domstolsverket och Sveriges domstolar är statliga myndigheter och måste vid inköp av varor, tjänster och byggentreprenader följa lagen om offentlig upphandling, LOU, som du kan läsa mer om under bestämmelser till höger.

På Domstolsverket är det Avdelningen för säkerhet och service som utför upphandlingar på uppdrag från avdelningarna. Avdelningen för säkerhet och service ger även Sveriges domstolar stöd och råd i upphandlings- och inköpsfrågor. Den enskilda domstolen ansvarar för sin upphandlings- och inköpsverksamhet.

Pågående upphandlingar

Här nedan hittar du pågående upphandlingar. 

Sveriges Domstolar samarbetar med Skatteverket

Samarbetet innebär att inför upphandling och under avtalstidens gång lämnas information från Skatteverket till Sveriges Domstolar om våra leverantörers skattesituation.

Uppgifter som kan komma att begäras avser registrering och betalning för mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, godkänd för F-skatt samt information om eventuella skatteskulder.

Har du frågor om upphandlingar och inköp?

Om du har frågor om vårt arbete med upphandlingar och inköp kan du kontakta upphandlare listade till höger.
 
Du kan läsa mer om offentlig upphandling och hur upphandlingsprocessen går till på Konkurrensverkets webbplats, som du hittar till höger under myndigheter.
 
Senast ändrad: 2015-03-06
Dela med andra Skriv ut

Mer om upphandlingar

Bestämmelser

Lagen om offentlig
upphandling

Upphandlare

Jenny Lilja
tfn. 036-15 54 50

Sara Hanberger
tfn. 036-15 53 04

Johan Wilking
tfn. 036-15 56 52

John Lagström
tfn. 036-15 54 53

Ing-Marie Svensson
tfn. 036-15 55 16

Elin Floengård Jönsson
tfn. 036 - 15 53 98

Johan Lundberg Karlsson
tfn. 036 - 15 55 90

Myndigheter

Konkurrensverket